Gränslösa studenter – en narrativ studie av en grupp bosniska flyktingars väg till högskola

 • Muhamed Veletanlic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med föreliggande studie är att utveckla förståelse om hur en grupp vuxna flyktingar från Bosnien-Hercegovina har motiverats till högskolestudier i Sverige och hur högskoleutbildningen har förändrat deras tillvaro. Studien fokuserar på en grupp flyktingar som kom till Sverige på 1990-talet och kort därefter bestämde sig för att investera i högskoleutbildning. Fem personer intervjuades och deras berättelser analyserades och tolkades utifrån en narrativ ansats. Studiens resultat visar att det finns ett antal faktorer som är viktiga för informanternas val att studera på högskola. Dessa är: bekräftelse från omgivningen, tillräckliga språkkunskaper och trygg ekonomi. Berättelserna även avslöjar att det finns ett antal mål som informanterna har strävat efter: ekonomisk trygghet, samhällsnytta, självvärde, kontinuitet i livet, självförverkligande, samhällsanpassning och större anställningsmöjligheter. Som en följd av högskolestudierna kom förändrad social status, större delaktighet i samhället, självkännedom samt nya sociala nätverk.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '