Gröna Barn - En undersökning i Malmö om barn och ungdomar och deras vanor att äta frukt och grönsaker

 • Johan Gustafson
 • Daniel Nilsson
 • Mikael Rosell Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att undersöka barn och ungdomar i 11 och 15 års ålder och när det gäller deras konsumtionsfrekvens, igenkännande, erfarenhet av och attityd till frukt och grönsaker. Urvalet grundar sig på tre utvalda stadsdelar i Malmö. Kriterierna för urvalsprocessen av de tre stadsdelarna i Malmö baserades på skillnaden i den disponibla inkomsten för hushållen i de tre stadsdelarna som är Limhamn-Bunkeflo, Hyllie och Södra Innerstaden. Sammanlagt deltog 116 barn och ungdomar i årskurs 5 och årskurs 9 i den kvantitativa studien. Studien är uppbyggd kring ett frågeformulär/enkät med frågor om frukt och grönsaker. Frågeformuläret inkluderar även frågor rörande barnens självskattning gällande deras dagliga konsumtion av frukt och grönsaker. För att också få en uppfattning om barnens allmänna kunskaper om frukt och grönsaker ställdes frågor om igenkännande av allmänt förekommande frukter och grönsaker.

  Resultatet av studien visar att barnen generellt i de undersökta stadsdelarna konsumerar betydligt mindre frukt och grönsaker än vad som rekommenderas av Livsmedelsverket. Den genomsnittliga konsumtionen är 1-2 konsumtionstillfällen per dag för eleverna i de undersökta stadsdelarna. Det som skiljer stadsdelarna åt är att i Limhamn-Bunkeflo var det fler personer som åt frukt och grönsaker 2 gånger per dag. Samt att i Södra Innerstaden var det fler elever som åt frukt och grönsaker 5 gånger per dag. I Hyllie var det något färre elever som åt frukt och grönsaker 1 gång per dag än i de andra stadsdelarna. I Hyllie var det fler barn som åt grönsaker 0 gånger per dag jämfört med de andra stadsdelarna. . Resultatet visar också att igenkännandet av frukt som avokado och grönsaker som sparris och purjolök är minst identifierbara för eleverna och då främst i stadsdelarna Hyllie och Södra Innerstaden.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '