Grannspråk
: Utrymme och legitimering i läromedel

  • Stina Fendell

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Smedberg Bondesson (Handledare) & Christoffer Dahl (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Citera det här

'