Gravida kvinnors kunskap om kostvanor, munvård och karies hos barn under 3 år

 • Louise Gullberg
 • Shilan Mohammed

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  För en god uppväxt är barnets hälsa av stor betydelse och den orala hälsan är en del av den allmänna hälsan. Syftet med studien var att undersöka gravida kvinnors kunskap om kostvanor, munvård och karies hos barn under tre år. Metoden var kvantitativ och har genomförts med en enkät. Undersökningsgruppen var gravida kvinnor och enkäten har distribuerats till dessa via barnmorskor. Resultatet har analyserats deskriptivt och baseras på 243 besvarade enkäter. Data visar att 10 % av de gravida kvinnorna svarade att färskpressad fruktjuice lämpligast bör ges mellan måltiderna. Av respondenterna svarade 93 % att tänderna bör borstas två gånger dagligen. På frågan ifall en mjölktand är känsligare än en vuxentand för karies svarade sammanlagt 60 % felaktigt nej eller vet inte. Slutsatsen tyder på att gravida kvinnor har hög kunskap kring munvård för barn under tre år, men kunskapen om kostvanor och karies är lägre.

  Tilldelningsdatum2015-juni-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSara Henricsson (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • förebyggande munhälsoåtgärder
  • gravida kvinnor
  • karies
  • kost
  • kunskap
  • munvård
  • oral hälsa

  Citera det här

  '