Grovt talspråk - En undersökning om ungdomars användande av grovt talspråk och om vad skolans uppdrag är när det gäller att motverka detta

 • Maria Grafoson
 • Ann-Marie Olesen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen handlar om ungdomars användande av grovt talspråk. Varför använder sig ungdomar av grovt talspråk och när gör de det? Vilket är skolans uppdrag, när det gäller att försöka motverka det grova talspråket? Syftet med undersökningen är att undersöka orsakerna till ungdomars användande av grovt talspråk och samtidigt ge en inblick i vad pedagoger i skolans värld kan göra och bör tänka på för att försöka motverka detta.

  I litteraturdelen redogörs för teorier om hur grupptillhörighet, slang och attityder till språket kan påverka ungdomars talspråk. Även skolans roll som samhällsfostrare tas upp. Undersökningen grundar sig på intervjuer med tolv elever i år sex och tolv elever i år nio. Resultatet av undersökningen stämmer inte överens med litteraturen, som vi tagit upp i uppsatsen, eftersom ungdomarna som intervjuats inte använder grovt talspråk i den utsträckning som vi trodde.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '