Grundskolelevers attityder till integrering av särskoleelever i ämnet idrott och hälsa

 • Hanna Harrysson
 • Sofie Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstract

  Läsåret 2007/2008 gick 13884 elever i grundsärskolan och av dessa var 2134 integrerade i grundskolan. Ur ett sociokulturellt perspektiv är integration något att föredra. Att dela med sig av sina kunskaper till andra kan skapa såväl tolerans som social utveckling och en bättre självkänsla. Om integreringen inte fungerar, skapar detta en sämre självkänsla hos den integrerade eleven.

  Vår undersökning syftar till att undersöka hur grundskoleelever uppfattar integreringen av särskoleelever i idrott och hälsa och också om elevernas attityder skiljer sig beroende på om det finns en särskola på skolan eller ej. Vi gjorde en intervjustudie i två grundskolor. En av grundskolorna har en särskoleklass lokalintegrerad på skolan, den andra har ingen kontakt med särskolan. Vi gjorde totalt tolv intervjuer i skolår 9.

  Vi kom fram till att grundskoleelever ser en viss svårighet med integrering av särskolan i idrott och hälsa. Främst var det eleverna på skolan med lokalintegrering som såg detta som ett problem. Respondenterna menade att deras undervisning skulle påverkas negativt.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '