Grundsmaksperception hos 4-6-åriga förskolebarn
: Förmåga att identifiera smaker i livsmedel före och efter träning med grundsmaklösningar.

 • Emma Magnusson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Individuella smakupplevelser varierar stort och är delvis beroende av hur väl och intensivt individen kan urskilja grundsmaker. Jämfört med vuxna uppvisar barn en högre preferens för sött och starkare aversion mot bittert. Syftet med denna studie var att undersöka 4-6-åriga förskolebarns förmåga att identifiera grundsmaker i livsmedel före och efter träning med grundsmaklösningar. Även barnens förmåga att verbalisera smakupplevelser innan grundsmakträning undersöktes. Studien genomfördes på en förskola, totalt elva barn deltog i studien som bestod av fyra moment. En gruppdiskussion om (grund)smaker, provsmakning av tio olika livsmedel med fortsatt samtal om vad dessa smakade. Tredje momentet var träning med grundsmaklösningar där barnen fick öva på att känna igen sött, surt, salt, bittert och umami. Sista momentet var ett grundsmaktest där barnen fick svara vilka grundsmaker de kunde identifiera i varje livsmedel. Resultaten visade på en signifikant skillnad förmåga att uppfatta salt jämfört med övriga grundsmaker, samt en markant ökad förmåga att både identifiera och verbalisera samtliga grundsmaker i livsmedel efter grundsmakträning. Från att ha benämnt ”gott” och ”äckligt” som smaker kunde barnen efter träning i större utsträckning sätta ord på och identifiera flera olika grundsmaker i livsmedlen de smakade. En kort grundsmakträning är en enkel metod som kan bidra till att få små barn att inta ett positivt, nyfiket förhållningssätt till nya smaker och mat i allmänhet. 

  Tilldelningsdatum2015-juni-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKarin Wendin (Handledare) & Hanna Sepp (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Fysiologi (30106)
  • Livsmedelsvetenskap (40103)

  Nyckelord

  • grundsmakperception
  • förskolebarn
  • grundsmaker
  • smaksensitivitet
  • livsmedel
  • smakidentifikation

  Citera det här

  '