Grupparbete och dess konsekvenser för inlärningen
: Intervjuundersökning med pedagoger i årkurs 5

 • Marie-Louise Paulsson
 • Emelie Sander

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att se hur pedagoger ser på grupparbete som inlärningsmetod.

  I litteraturdelen presenteras olika begrepp som har med grupparbete att göra, historik kring

  grupparbete samt kommer vi se till dagens skola och dess läroplan.

  Vi har intervjuat fyra pedagoger för att besvara vår forskningsfråga: Hur ser ett strategiskt

  urval av pedagoger i dagens skola på grupparbete som inlärningsmetod? De intervjuade

  pedagogerna valdes ut med kriteriet att de skulle vara verksamma i en årskurs 5 för att i

  kursplaner för olika ämnen finns mål at uppfylla i årskurs 5.

  Resultatet visar att de intervjuade pedagogerna har olika syn på grupparbete men att de har

  samma bas, nämligen samarbete. Resultatet visar även att det finns olika vägar att gå för att

  uppnå mål, till exempel samarbete eller någon sorts faktakunskap, men även att pedagogerna

  använder grupparbete för att uppnå ett visst mål. Som helhet ser de intervjuade pedagogerna

  grupparbete som ett varierat arbetssätt.

  Ämnesord

  : Grupparbete, lära in i grupp, lära av varandra, samspel och samarbeta
  Tilldelningsdatum2010-juli-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMargreth Johansson (Handledare) & Håkan Sandgren (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • grupparbete
  • inlärning

  Citera det här

  '