Grupparbete på gymnasieskolan - en studie om hur lärare säger sig betygsätta elevers prestationer vid grupparbete

 • Emma Johnsson
 • Sabrina Paulus

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vårt syfte var att undersöka hur gymnasielärare resonerar kring betygsättning av elever när de arbetar i grupp. Undersökningen utfördes med en kvalitativ metod i form av intervjuer av åtta gymnasielärare. I förhållande till hur vår valda litteratur definierar grupparbete, anser vi att flertalet gymnasielärare hade kunskap om vad ett grupparbete innebär. Den största fördelen med grupparbete som nämndes av flertalet respondenter var att eleverna lär sig samarbeta samt att de lär sig av varandras kunskaper. Nackdelen de fann var främst att grupparbete ofta resulterar i att elever delar upp arbetet emellan sig så att det istället blir små individuella arbeten. Undersökningen visade även att lärarna fann en viss problematik med att betygsätta elever när de arbetar i grupp eftersom de inte alltid kan följa arbetsprocessen och se vem som har gjort vad i arbetet och därmed ge ett rättvist betyg. Det var få av gymnasielärarna som endast gav eleverna ett individuellt betyg utan de flesta gav även ett gruppbetyg. Enligt Lpf 94 är det endast elevens enskilda prestationer som skall betygsättas.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '