Gruppstorlekens effekt på människans vaksamhet vid förtäring

 • Erik Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vid förtäring tenderar både människa och djur att göra små pauser för att läsa av sin närmiljö. Dessa pauser har visat sig ha en negativ korrelation till hur många individer som finns i en grupp. För att fastställa resultat från tidigare forskning på människor och möjligtvis utreda fenomenet genomfördes en observationsstudie på olika platser i södra Sverige där matservering förekom. Sammanlagt 48 individer ingick i studien, deras tid och frekvens av avläsning i närmiljö registrerades för att sedan sammanställas med information om gruppstorlek och könstillhörighet. Studien hade inte för avsikt att finna orsaker till fenomenet men förklaringsmodeller tas upp och redovisas för ökad förståelse av forskningsområdet. Resultatet av observationerna kunde visa på ett signifikant samband mellan gruppstorlek och tid/frekvens av vaksamhet. Inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor kunde påvisas.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '