Gymnasieåren, en tid för stillasittande?
: En kvantitativ studie om gymnasieelevers stillasittande beteende

 • Thomas Clementson
 • Sebastian Ristevski

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Under det senaste decenniet har media och forskare talat om att ett stillasittande beteende inte är bra för dig, och att du därför måste du träna regelbundet för att hålla upp en god hälsa. Nyligen publicerade rapporter visar nu att ett stillasittande beteende, definierat som muskulär inaktivitet ökar risken för de flesta av dagens folksjukdomar och förtida död. Dessa risker är oberoende av fysisk aktivitet mellan dina stillasittande perioder. Stillasittande tid bör betraktas som en separat hälsorisk och livsstilsvariabel.Vissa är mycket stillasittande på sin fritid och andra har ett mycket stillasittande jobb. Men det finns en grupp människor som inte kan påverka sin egen stillasittande tid under vardagar, nämligen barnen och ungdomarna i skolan. Denna undersökning riktar in sig på hur ungdomarnas dag i skolan kan se ut och se hur mycket tid de tillbringar stillasittande.Syftet med studien var att undersöka stillasittande beteende hos gymnasieungdomar på deras skoltid och på fritiden. Studien görs med en kvantitativ metod med enkäter som involverade 154 gymnasieelever. För att analysera data användes t-tester och Pearsons chi-square test.Resultatet visar att en genomsnittlig gymnasieelev tillbringar 58 % av sin vakna tid varje vecka stillasittande. De flesta av deras stillasittande timmar är under sina dagar i skolan och framför allt under sina lektioner.

  Tilldelningsdatum2013-feb.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Christin Sollerhed (Handledare) & Christel Persson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • folkhälsa
  • gymnasieelver
  • skola
  • stillasittande
  • ungdomar

  Citera det här

  '