Gymnasieekonomers uppfattning om den traditionella revisorsstereotypen

 • Ida Olsson
 • Amanda Persson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Gymnasieekonomers uppfattning om revisorn spelar stor roll för ekonomiutbildningar på högskolenivå och revisionsbyråerna. Gymnasieekonomer kan vara framtida elever och medarbetare på högskolor respektive revisionsbyråer. Studiens syfte är att undersöka hur gymnasieekonomer uppfattar revisorn samt sig själva utifrån egenskaper som förknippas med den traditionella revisorsstereotypen. Studien undersöker även, dock i mindre omfattning, om det finns ett samband mellan intentionen att bli revisor och om man har någon i sin närhet som arbetar som revisor. Genom en kvantitativ ansats undersöks studiens tre hypoteser som är grundade på professionsteorin och identitetsteorin samt den traditionella revisorsstereotypen. Egenskaper hos den traditionella revisorsstereotypen som har identifierats av tidigare forskning har bland annat använts som underlag i en enkätundersökning som genomförts på två gymnasieskolor. Studiens huvudsakliga resultat är att gymnasieekonomerna uppfattar att revisorn har hög status, vilket indikerar att revisorsyrket klassas som en profession. Studiens resultat kunde inte påvisa att gymnasieekonomer anser sig dela egenskaper med den traditionella revisorsstereotypen. Slutligen kunde studien heller inte påvisa att gymnasieekonomer som har någon i sin närhet som arbetar som revisor har intention att bli revisorer.

Tilldelningsdatum2019-nov.-19
OriginalspråkSvenska
HandledareNils-Gunnar Rudenstam (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • revisor
 • uppfattning
 • studenter
 • profession
 • professionsteori
 • identitet
 • identitetsteori
 • stereotyp

Citera det här

'