Gymnasieelever med ADHD / DAMP och deras syn på undervisning utomhus

 • Goran Byllbas
 • Patrik Folkesson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Det här arbetet är en intervjustudie som riktar sig mot ungdomar med diagnoserna ADHD och DAMP och deras uppfattning om uteundervisning. Syftet med arbetet är att få en bild av hur ungdomar, med tidigare nämnda diagnoser, uppfattar undervisning utomhus. Litteraturdelen tar upp kriterier, symtom, orsaker samt skillnader mellan ADHD och DAMP. I vår litteraturdel tar vi även upp uteundervisning och forskning som kopplar samman utevistelse och ADHD / DAMP samt belyser vikten av att vistas utomhus. Studien består av åtta intervjuer med gymnasieelever som har ADHD eller DAMP och vad de tycker om uteundervisning och hur de påverkas av undervisning utomhus. Slutsatsen av vårt arbete är att majoriteten av eleverna vi intervjuade vill ha undervisning utomhus men det fanns de som inte trodde uteundervisning skulle fungera för dem.

  Ämnesord: ADHD, DAMP, uteundervisning, diagnos, utomhus, natur, undervisning

  Tilldelningsdatum2010-maj-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareOla Magntorn (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • adhd
  • damp
  • diagnos
  • utomhusundervisning

  Citera det här

  '