Gymnasieelevers uppfattning om sina tänder, mun och ansikte relaterat till oral hälorelaterad livskvalitet

 • Johansson Emma
 • Svensson Anna

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka oral hälsorelaterad livskvalitet relaterat till mun, tänder och ansikte hos pojkar och flickor i årskurs 1 på en gymnasieskola.

  Metod: Enkätstudien är en kvantitativ tvärsnittsstudie som utfördes med en svensk version av COHIP-SF 19. I studien ingick 101 elever som alla var födda 1998.

  Resultat: Majoriteten av eleverna svarade att de ”aldrig” eller ”nästan aldrig” haft ont i tänderna/tandvärk. Det sammanlagda medianvärdet för området oral hälsa var 15. Inom området funktionellt välbefinnande fanns en statistisk skillnad mellan könen (p= 0,000) på frågan om de känt att människor haft svårt att förstå vad du säger. Det sammanlagda medianvärdet för området funktionellt välbefinnande var 16. På frågan om de känt att du var attraktiv (snygg) på grund av dina tänder, mun eller ansikte fanns en statistisk skillnad mellan könen (p= 0,022). Det sammanlagda medianvärdet för området social-emotionellt välbefinnande var 35.

  Slutsats: Slutsatsen av studien är att det finns skillnader mellan hur pojkar och flickor uppfattar sin orala hälsorelaterade livskvalitet. Resultatet av studien tyder också på att majoriteten av eleverna har en positiv uppfattning om sina tänder, mun och ansikte relaterat till oral hälsorelaterad livskvalitet.

  Tilldelningsdatum2015-nov.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMårtensson Carina (Handledare) & Renvert Stefan (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • cohip
  • livskvalitet
  • oral hälsa
  • ungdomar
  • upplevelse

  Citera det här

  '