Gynekologisk cancer
: En litteraturstudie om patienters upplevelser av möten med vårdpersonal

 • Mikaela Vilhelmsson
 • Klara Lind

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Varje år får över 2500 kvinnor i Sverige diagnosen gynekologisk cancer. Den innefattar olika sjukdomsformer och skiljer sig beroende på var de sitter i könsorganet, vilka symtom de ger och hur behandlingen ser ut. En god vårdrelation är en förutsättning för att patienten ska kunna anförtro sig till vården. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnor med gynekologisk cancers upplevelser av möten med vårdpersonal under behandlingstiden. Metod: Uppsatsen var en litteraturstudie baserad på nio stycken kvalitativa artiklar. Resultat: Efter att artiklarna bearbetats framkom två stycken huvudkategorier. Dessa berörde upplevelser av möten med vårdpersonal. Diskussion: Diskussionen behandlar kvinnornas upplevelser, såsom trygghet och missnöje, som uppkom vid möten med vårdpersonal.

  Tilldelningsdatum2017-jan.-31
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSusanne Nilsson (Handledare) & Pernilla Ny (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • gynekologisk cancer
  • litteraturstudie
  • upplevelser
  • vårdpersonal
  • möten
  • kvinnor

  Citera det här

  '