Hälsa och livsstil i skolan - en fallstudie på en gymnasieskola

 • Johan Olsson
 • Karl Axelsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Hälsa och livsstil spelar en stor roll i dagens samhälle. Folksjukdomar och ohälsosamt leverne blir allt mer förekommande. Skolan har en viktig uppgift att utbilda eleverna till att inse vikten av ett hälsosamt och sunt liv. Syftet med studien är att uppmärksamma och belysa hur och om en gymnasieskola arbetar med hälsa och kost mot eleverna. Litteratur kring hälsa, kost och livsstil har behandlats där skolans roll har varit i fokus. Arbetet tar upp diskussioner om kost, hälsa, livsstil och ohälsa. Inom dessa områden analyseras intervjuer och litteratur. Undersökningen är en fallstudie som genomfördes med hjälp av sex stycken kvalitativa djupintervjuer. Respondenterna valdes ut för att ge en bred bild av skolans hälsoprofil. Resultatet visade att skolan hade en ambition att jobba med en hälsosam och sund livsstil mot eleverna. Ambitionen hade dock inte uppfyllts då det fanns aspekter som tid, engagemang och prioriteringar vilket spelade in på skolans hälsoprofil.

  Tilldelningsdatum2005-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '