Hälsa ur personlighetsperspektiv vid återgång till arbete på kontor efter hemarbete under pandemin covid-19

 • Sigrid Ekelund
 • Annacarin Ericsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Sensory Processing Sensitivity (SPS) är ett personlighetsdrag som på senare tid diskuterats alltmer. De senaste årens pandemi har gett vetenskapen möjligheter att studera människor i unika situationer. Denna studie har tagit vara på tillfället att undersöka hur människor som befinner sig högt på SPSskalan påverkas av omställningen att gå tillbaka till kontorsarbete efter en lång tid av påbjudet hemarbete., även i förhållande till extraversion och introversion. Hypoteserna i studien var att människor med ett högt mått av SPS skulle finna övergången till kontorsarbete svårare. För att testa hypotesen utfördes en enkätundersökning med 332 respondenter. Svaren analyserades sedan för att urskilja skillnader mellan olika grad av SPS i relation till upplevt välbefinnande, arbetsmiljö samt effektivitet. Resultaten bekräftar hypotesen i studien och det framgår att måttet av SPS har betydelse för hur människor upplever omställningen till kontorsarbete.på svenska.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Kemdal Pho (Handledare) & Tobias Johansson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Beteendevetenskapligt program

Kurser och ämnen

 • Psykologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Psykologi (50101)

Nyckelord

 • Sensory Processing Sensitivity
 • SPS
 • Hemarbete
 • Återgång till kontorsarbete
 • Pandemin covid-19

Citera det här

'