Hälsofrämjande faktorer ur barns perspektiv
: En intervjustudie med barn i förskola och förskoleklass

  • Linda Svensson
  • Karin Trulsson

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2019-juli-05
OriginalspråkSvenska
HandledareAnnette Byström (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Kurser och ämnen

  • Pedagogik

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Citera det här

'