"Hänga gubbe" i skolan
: 10-åringar och lek utifrån ett lärandeperspektiv

 • Sofie Hansen
 • Jenny Gustdolf

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Abstract

  Läroplanen poängterar lekens roll i skolan och dess betydande för lärandet,

  därför ville vi belysa leken och lärandet i denna uppsats utifrån elevers

  perspektiv. Syftet är att tydliggöra elevers lek och ifall de ser ett lärande i

  leken, samt att synliggöra elevernas tankar angående pedagogens eventuella

  roll i leken. Studien omfattar 39 elever i årskurs fyra och resultatet

  presenteras med utgångspunkt ifrån våra frågeställningar. Studien påvisar att

  lek ses som en kul aktivitet som görs framförallt tillsammans med andra. Vår

  analys utifrån resultaten ifrån årskurs fyra visar på att eleverna ser ett visst

  samband mellan lek och lärande, dock är det bara en liten andel av

  respondenterna som gjorde denna koppling. Lek sågs främst som lärande när

  det skedde i relation till skolämnena under lektionstid.

  Nyckelord: Lek, lärande, synliggörande, barns perspektiv, vuxnas roll

  Tilldelningsdatum2010-feb.-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCamilla Siotis (Handledare) & Bengt Selghed (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • lek
  • lärande
  • synliggörande
  • barns perspektiv
  • vuxnas roll

  Citera det här

  '