Hästar som kraftkälla
: En intervjustudie om kvinnos hälsa och hästar

 • Anne Månius

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Många kvinnor i vuxen ålder har hästar och ridning som fritidssysselsättning. Vissa kvinnor rider inte men har häst som sällskapsdjur. Syftet med denna studie var att belysa vad det innebär för vuxna kvinnors hälsa att ha hästar som sällskapsdjur, upplever kvinnorna att umgänget med hästar ger dem någon mer än bara fritidssysselsättning? Påverkar det deras välbefinnande och hälsa? Studien genomfördes som en intervjustudie där tio vuxna hästintresserade kvinnor intervjuades sommaren 2007. Analysen genomfördes med fenemenologisk ansats. Materialet sorterades in i teman inspirerade av Max van Manens fyra existentialer, levd relation, levd tid, levt rum och levd kropp och fyra teman konstruerades. Subteman identifierades och formulerades till fenomenets essens: Att utveckla en vänskap byggd på ömsesidighet, Att vara närvarande i nuet, Att få andra perspektiv i gemenskap med djur och natur och Att känna sig hel. Varje tema illustreras med ett paradigm fall för att öka förståelsen av kvinnornas upplevelser. Kvinnorna upplevde att tillsammans med hästen utvecklade de en vänskap som gav dem känslan av att inte vara ensamma och med hästen i naturen samlade de kraft för att klara vardagens stress och svårigheter. De kände en stark närvaro i nuet och att de var en del av naturen. Denna känsla stärkte o läkte, gav glädje och kraft och fick kvinnorna att känna sig hela, vilket påverkade deras hälsa positivt

  Tilldelningsdatum2009-apr.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '