Håll i, håll om, håll ut
: en intervjustudie om förskolechefers syn på handledning i förskolan

  • Sofie Schön
  • Madeleine Ljunggren

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2019-juli-09
OriginalspråkSvenska
HandledareAnnette Byström (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • förskola
  • förskolechef
  • handledning
  • specialpedagog
  • specialpedagogik

Citera det här

'