Hållbar placering
: privata aktieägares syn på hållbarhetsinformation

 • Andreas Johnsson
 • Jimmy Sörensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund och problem: Allt fler företag väljer att presentera hållbarhetsinformation om företagens förehavande och en anledning till detta kan vara att företagsledningar tror att aktieägare påverkas av hållbarhetsinformation vid värdering av företag.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur privata aktieägare förhåller sig till hållbarhetsinformation vid placeringsbeslut. Vi vill dessutom undersöka om den primära källan för hållbarhetsinformation är företagens hållbarhetsredovisningar och om det är viktigt att den blir granskad av tredje part.

  Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats för att utveckla hypoteser. För att få svar på våra hypoteser samt syfte har vi valt att genomföra en kvantitativ undersökning där primärdata samlats in från privata aktieägare genom en webbaserad enkät.

  Resultat och slutsats: Våra resultat visar att varken hållbarhetsinformation eller företagens arbete med hållbarhetsfrågor påverkar privata aktieägare vid placeringsbeslut. Däremot förekom det samband när vi bröt ner gruppen privata aktieägare till olika variabler. Vi fann samband mellan privata aktieägare och hur de förhåller sig till hållbarhetsinformation beroende på vilken ålder samt riskprofil de har. Resultaten påvisar även att hållbarhetsredovisningar inte är den primära källan för hållbarhetsinformation, dock fann vi att en majoritet av de som har hållbarhetsredovisningar som sin primära källa vill ha den granskad av tredje part.

  Tilldelningsdatum2011-sep.-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareFredrik Ljungdahl (Handledare) & Göran Nilsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • hållbarhetsinformation
  • hållbarhetsredovisning
  • placeringsbeslut
  • privata aktieägare

  Citera det här

  '