Hård eller mjuk?
val av metoder i hundträning speglar personlighet och sociala attityder

 • Anna Berglund

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I litteraturen antyds ibland att dominansåsikter och uppfattningen att hundar ska behandlas med hårda tag för att uppnå lydnad tycks hänga ihop. Däremot verkar det inte ha genomförts några studier för att undersöka om sambandet verkligen existerar. En Internetbaserad enkätundersökning med 355 deltagare genomfördes för att undersöka om ett antal personlighetsdrag predicerar klassiska dominansattityder mot hundar. Dessutom undersöktes om samma variabler plus klassiska dominansattityder predicerar en överseende attityd till plågsamma metoder för att uppnå hundlydnad. Av variablerna visade sig manligt kön och klassiska dominansattityder vara de viktigaste för att predicera en överseende attityd till plågsamma metoder. För att predicera en hög grad av klassiska dominansattityder var manligt kön och en hög grad av social dominansorientering viktigast.

  Tilldelningsdatum2013-feb.-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSamantha Sinclair (Handledare) & Georg Stenberg (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • djurplågeri
  • dominans
  • hundar
  • lydnad
  • empati
  • sdo

  Citera det här

  '