Hög personalomsättning inom revisionsbranschen
: är det ett problem inom det svenska revisionsyrket?

 • Ebba Nilsson
 • Linnéa Flyman

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrunden till den här studien har visat att det finns en förändringsvilja på den svenska arbetsmarknaden. I problematiseringen identifierades ett forskningsgap angående personalens upplevelse om revisionsbranschens personalomsättning. Syftet med studien blev därigenom att undersöka om personal i branschen ansåg att den höga personalomsättningen är ett problem. För att besvara syftet användes tidigare forskning, legitimitetsteorin och förväntansteorin. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes, varav fem med anställda i två olika revisionsbyråer och en intervju i en branschorganisation. Intervjuerna utfördes i digital form på grund av revisionsbranschens högsäsong. Samtliga respondenter var svenska revisionsmedarbetare belägna vid olika kontor. Resultatet visar att hög personalomsättning inom revisionsbranschen är ett problem om för många lämnar samtidigt. Faktorer till personalomsättningen kan vara utbildningskrav, revisorsprovet, lön och mänskliga faktorer som en generationsfråga samt personlighet. Effekterna av personalomsättningen kan vara arbetsbelastningen som tillkommer när någon lämnar eller eventuell dominoeffekt. Revisionsbranschens personalomsättning är dock nödvändig för utveckling bland kvarvarande personal. Faktorer som kan avgöra personalomsättningen är hur bra arbetsmiljön på arbetsplatsen är, att det finns samhörighet och att övertidstimmarna tar hänsyn till den mänskliga faktorn.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTitti Eliasson (Handledare), Maria Bengtsson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Personalomsättning
 • Revisionsbranschen
 • Up or Out
 • Revisionsprovet
 • Job Satisfaction

Citera det här

'