Höga skolprestationer om feminiserande kapital
: En etnografisk studie av högt presterande tjejer på gymnasiekolans språkliga inriktning

 • Anna Frisk

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Högt presterande tjejer i gymnasieskolan erbjuds positioner som ger dem ett högt feminiserat kulturellt kapital men att de presterar bra behöver inte betyda att de är fria från sitt könshabitus och därmed mer jämställda. Jag har följt tretton tjejer på gymnasiekolans språkliga inriktning och studerat deras vardag i undervisningssituationer samt lyssnat till deras egen syn på sina prestationer. De aspekter jag särskilt lagt vikt vid är hur det feminina kapitalet reproduceras genom könshabitus, symboliskt våld samt det androcentriska synsättet. För att studera deras livsvärld har jag använt den etnografiska metoden och presenterar min empiri i form av en narrativ berättelse. Mitt resultat visar att tjejerna är framgångsrika och kompetenta men eftersom de erbjuds vissa subjektspositioner utifrån skolans förväntningar och utifrån det androcentriska heteronomin är deras höga prestationer dock ett feminiserat kapital.

  Tilldelningsdatum2009-aug.-13
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarie Louise Hjort (Handledare) & Torgny Ottosson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • feminitet
  • subjektspositioner
  • kulturellt kapital
  • kapital
  • könshabitus
  • androcentrism
  • symboliskt våld
  • gymnasieskolan
  • etnografi
  • pierre bourdieu
  • michel foucault
  • genus
  • kön

  Citera det här

  '