Högbegåvad - privilegierad eller bortglömd
: en studie om skolpersonals kunskap och insikt kring särbegåvade elever

 • Maria Ströbeck
 • Britt-Inger Svensson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet är att undersöka rektorers beredskap när det gäller att bemöta högbegåvade elever. Bakgrunden till vårt intresse är den specialpedagogiska visionen ”en skola för alla” och det förtydligande som den nya skollagen innebär när det gäller dessa elevers rätt till särskilt stöd. Arbetet beskriver de särbegåvade elevernas behov både på individ-, grupp- och organisatorisk nivå. Undersökningens metod är enkäter som följts upp med intervjuer. Resultatet utifrån enkäterna pekar på att kunskapsnivån när det gäller dessa frågor är låg och handlingsberedskapen ännu lägre. Av de rektorer som besvarade vår enkät är det en tredjedel som inte vet vad särbegåvade elever är eller har felaktig definition av begreppet. En fjärdedel uppger att de har handlingsplaner för att bemöta dessa elever men det är bara en enda som kan visa upp en sådan plan. Även intervjuerna pekar på samma resultat. Den lärare som undervisar en särbegåvad elev kan sällan räkna med specifikt stöd från skolledningen utan måste söka kunskap på eget håll.

  Tilldelningsdatum2011-sep.-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Jensen (Handledare) & Christer Ohlin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • en skola för alla
  • handlingsplan
  • högbegåvad
  • specialpedagogik
  • särbegåvning
  • särskilt stöd

  Citera det här

  '