Högläsning - underhållning eller kunskapsutveckling?
: En studie om pedagogers och elevers syn på högläsning

 • Julia Strid
 • Emelie Norrman

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Studiens syfte är att undersöka pedagogers och elevers uppfattning om och förhållningssätt till högläsning inom ramen för skoldagen. Vidare undersöks vilka texter som förekommer vid högläsningsstunden, vad som påverkar bokvalet samt elevernas möjligheter att bearbeta det som läses högt i undervisningen. I forskningsbakgrunden framhålls att högläsning kan bidra till att utveckla elevers språkliga förmåga samtidigt som läslusten främjas. Forskning visar att bearbetning av det höglästa gör att elever kan ta del av varandras funderingar och därmed vidga sitt eget perspektiv. Studien är en småskalig kvalitativ studie baserad på observationer i tre olika klasser samt intervjuer med tre pedagoger och tre elever i förskoleklass, skolår ett och skolår två. Resultatet visar att val av högläsningsbok görs av pedagogerna med hänsyn till eleverna, men även utifrån egen smak och tycke. Pedagogerna poängterar varierande arbetssätt och har höga ambitioner och tankar om sin undervisning. Eleverna har en positiv inställning till högläsning och ser högläsningsstunden som ett lugnt och avkopplande inslag i skolans undervisning. Samtidigt är eleverna medvetna om att de utifrån högläsningen kan vidga sina kunskaper genom att lära sig hur en berättelse är uppbyggd och få inspiration till eget skrivande och läsande.

  Tilldelningsdatum2011-jan.-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnnette Ewald (Handledare) & Christina Gullin (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • högläsning
  • bokval
  • skönlitteratur
  • läsupplevelser
  • skola
  • pedagoger
  • elever

  Citera det här

  '