HÖRSELSKADADE BARNS KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER – en observationsstudie av barn på en specialpedagogisk enhet

 • Therese Eriksson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Hörselskadade barns kommunikationsstrategier är icke ett outforskat område dock är det inte mycket forskat på hörselskadade barns interaktioner sinsemellan. Denna studies intention har varit att undersöka relationen mellan de strategier som specialpedagogerna och barnskötarna på en enhet för barn med hörselnedsättning använder/ger till barnen och de kommunikativa strategier som barnen använder sinsemellan och/eller till de vuxna. Studien har använt sig av strukturerad observation vilket inneburit att ett observationsschema har fastställt utifrån vilket observationerna registrerats. Antalet deltagare i studien har varit nio barn i åldern 36-84 månader samt tre specialpedagoger och två barnskötare. Antalet studerade interaktioner har varit 144 och det genomsnittliga antalet interaktioner per barn har varit 16. Resultatet av undersökningen visar att barnen framförallt använder sig av det talade språket såväl i interaktionen med andra barn som i interaktionen med vuxna. Studien fann att hörselskadade barn använder talat språk i alla sammanhang, och att de vuxna introducerade språk och tecken där detta var möjligt men att detta syfte inte togs upp av barnen i någon större utsträckning.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '