Handlingsplan för hur Löfbergs effektivt kan minimera sitt matsvinn
: Prioriterad åtgärdslista med konkreta tillvägagångssätt

 • Esmeralda Hansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Matsvinnets aktualitet är mer relevant än någonsin och instanser på olika nivåer arbetar effektivt för att ta fram tydliga och måldrivande ramdirektiv kring ämnet. Företag utvecklar interna verksamhetsmål i symbios med Svenska miljömål och Globala hållbarhetsmål, för att på ett effektivt vis skapa en omställningen gynnsam för minskat matsvinn. För att lyckas, krävs det en tydlig struktur med konkreta åtgärdsförslag samt en väsentlig drivkraft. Kafferosteriet Löfbergs har antagit målet att halvera sitt matsvinn till 2030 och i rapporten presenteras tretton olika åtgärdsförslag följt av värderingar av respektive åtgärd. Utifrån värderingen presenteras en prioriteringslistan där aspekter som bland annat tillgänglig kunskap, kostnadseffektivitet och uppskattad positiv miljötjänst ligger till grund för prioriteringen. Flera åtgärder kan genomföras parallellt då olika åtgärder berörs av olika avdelningar och rapporten föreslår även förslag på åtgärdsansvariga inom Löfbergs. Målet att minska matsvinnet inom bolaget ökar avsevärt genom en tydlig struktur för hur organisationen ska gå till väga och genom en åtgärdsplan finns goda chanser till en framgångsrik start i arbetet.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJonas Berg (Handledare), Nils-Olof Svensson (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

 • matsvinn
 • spill
 • åtgärder
 • kaffe
 • kaffeproduktion
 • handlingsplan
 • effektivisering

Citera det här

'