Hantverkets landskap
: En studie om traditionell skinngarvning och landskapsrelationer

  • Kerstin Bengtsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Att förädla djurhudar till kläder är ett hantverk som sedan urminnes tider har varit
avgörande för våra förfäders överlevnad i tuffa landskap. Än i dag finns det utövare
av de här traditionella teknikerna och syftet med studien är att öka kunskapen
kring hur interaktionen mellan hantverk och landskap ser ut för dem. Studien vill
också öka förståelsen kring hur hantverk kan påverka utövarnas relation till landskapet.
Studien baseras på semistrukturerade intervjuer med fem traditionella
skinngarvare från Alaska, Norge och Sverige. Alla fick berätta sin historia om hur
och varför de utövar sitt hantverk samt hur deras relation till landskapet påverkas
av utövandet. Studien jämför likheter och skillnader i de intervjuades upplevelser
och presenterar vilka teman som upptäcktes. Studien visar att traditionell skinngarvning
spelar en stor roll för personernas relation till, och omsorg av, landskap
samt deras anknytning till sin omgivning och miljö. Både på ett större, generellt
plan då det sätter dem i relation till planetens välbefinnande och den globala
miljömedvetenheten. Men också på ett mer intimt och personligt plan till deras
närliggande miljö, det landskap de lever i.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareDaniel Wolf-Watz (Handledare) & Thomas Beery (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Landskapsarkitektur (40108)

Nyckelord

  • landskapsvetenskap
  • traditionellt hantverk
  • skinngarvning
  • naturkontakt
  • miljömedvetenhet

Citera det här

'