Har den frivilliga miljöredovisningen en legitimerande effekt på finansanalytikers beslut?

 • Anna Ericsson
 • Anette Karlsson
 • Emma Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att förklara om den frivilliga miljöredovisningen påverkar finansanalytikers investeringsbeslut. Vi vill dessutom försöka få klarhet i om en analytikers etiska motiv kan ge en förklaring på vilket sätt de påverkas av den legitimerande miljöinformationen.

  Studier som gjorts tyder på att allt fler börsnoterade och större publika onoterade bolag har börjat lämna en mer omfattande miljöinformation i sina årsredovisningar. En del företag försöker påverka intressenternas inställning till företagets verksamhet genom att försköna bl.a. miljöinformationen.

  För att få fram relevant information använde vi oss av ett webbaserat experiment med följdfrågor. Undersökningen har gjorts på finansanalytiker, eftersom de har stort inflytande över aktieägarnas beslut och på så vis kan påverkar företagens fortlevnad. Experimentet består av två företags förvaltningsberättelser, balansräkningar, resultaträkningar och nyckeltal. Med hjälp av dessa ska finansanalytikerna välja vilket företag de vill investera i. Företagens information har utformats för att vara så lika varandra som möjligt. Det ena företagets information är dock preparerad med legitimerande miljöinformation, med syfte att överbygga ett skadeståndsanspråk. Vi utgår från tidigare forskning och befintliga teorier för att skapa insikt i vad analytikerna baserar sin värdering på.

  Vi har i vår analys sett att den legitimerande informationen inte fått den effekt som vi förväntat oss. Vi trodde att vi skulle få se en ökad investeringsvilja på lång sikt i bolag X dvs. det med mycket legitimerande miljöinformation. Istället visade sig utfallet bli så att investeringsviljan var högre i företaget Y dvs. det utan legitimerande information. Även på kort sikt var investeringsviljan högre i företaget Y.

  Tilldelningsdatum2007-mars-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '