”Har du inget intresse för profileringen, så skaffa dig det”
: en fallstudie på en idrottsprofilerad förskola

 • Emma Sjöholm
 • Malin Reinholdsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Denna undersökning är baserad på en fallstudie på en idrottsprofilerad förskola. Metoden vi valde att använda oss av under arbetes gång var fallstudie. Denna fallstudie genomfördes med hjälp av intervjuer med personal, rektor och ansvarig på barn och utbildningsnämnden. Även observationer gjordes. Bakgrunden till studien grundades sig i att vi såg att allt fler förskolor valde att profilera sig. Syftet med undersökningen är att se vad som händer när en rektor initierar och verkställer en profilering på en förskola. Organisationsteori har varit den teoretiska utgångspunken i denna fallstudie. Resultatet vi kom fram till är att vid en initiering utförd av rektorn utan personalens medverkan tenderar göra arbetet oordnat och personalen osäker. Det kan även bero på en saknad av engagemang kring den valda profileringen från personalens sida.

  Tilldelningsdatum2013-juni-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngela Friberg (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • förskola
  • profilering
  • organisationsteori
  • utvecklingsekologi
  • initiering
  • idrott

  Citera det här

  '