Har du myror i brallan?
: En studie om rörelse i förskolan

 • Denise Hägerström
 • Anneli Sandberg

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  En kvalitativ studie om rörelse i förskolan med syfte att studera hur barn upplever sin möjlighet till fysisk aktivitet under dagen i förskolans inne och utemiljö. Intervjuerna genomfördes i form av samtalspromenader på en förskola med barn i fyra och fem års ålder. Resultatet har redovisats, analyserats och diskuterats utifrån barns perspektiv. Resultatet visar att barnen upplever att deras rörelsemöjligheter inomhus är begränsade på grund av regler och förskolemiljöns utformning. Utemiljön upplever barnen som mer tillåtande med större möjlighet till fysisk aktivitet och pulshöjande aktiviteter. 

  Tilldelningsdatum2017-maj-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTorgny Ottosson (Handledare) & Anna Linge (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • rörelse
  • grundrörelser
  • grovmotorik
  • fysisk aktivitet
  • förskola
  • förskolemiljö
  • barns perspektiv
  • samtalspromenad

  Citera det här

  '