Har någon vattnat tomaterna?
: En studie som undersöker design av gamification som motivationsfaktor och verktyg för samarbete i kooperativa stadsodlingar

 • Amanda Lindstein
 • Josephine Binz

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Jordens klimat fortsätter att försämras och det blir allt viktigare för människor att agera för att ta hand om miljön. Att försöka få den enskilda människan att odla mer bidrar till att tillgängligheten av råvaror ökar, vilket kan göra att fler väljer en vegetarisk livsstil. Om utbudet av råvaror blir större kan transport av frukt och grönt minska, vilket har en positiv inverkan på miljön och den biologiska mångfalden. Forskning lyfter att motivation kring bekämpning av klimatkrisen behövs och insamlad empiri har påvisat okunskap kring odling. Genom samarbete inom bostadsrättsföreningar och tillämpning av gamification element som ökar motivationen kan digital design främja användare till att bli motiverade och vilja odla sin egen mat. Därför har denna uppsats undersökt hur gamification kan användas inom stadsodling för att få människor motiverade och vilja odla tillsammans inom bostadsrättsföreningar. Med hjälp av metoden designforskning (forskning genom design) har ett koncept med ett tillhörande gränssnitt till en mobilapplikation tagits fram i form av en digital prototyp. För att öka motivationen är prototypen utrustad med spelelement i form av progression, poäng, topplistor, utmaningar, belöningar och resursskaffning. Prototypen har sedan värderats av sex intressenter genom observationer till följd av semistrukturerade intervjuer. Genom testerna påvisades brister av prototypen vilket ledde till revidering för ett användarcentrerat resultat. Resultatet av studien visar att användare inom stadsodling har en positiv inställning till hjälpmedel som ökar motivationen i en kooperativ stadsodling, likaså uppskattades kombinationen av spelelement. Dock påvisades en oklarhet i studien kring hur motivationen kan upprätthållas under en längre tid.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ådahl (Handledare) & Mårten Pettersson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)

Nyckelord

 • stadsodling
 • gamification
 • SHCI
 • motivation
 • CSCW
 • samarbete
 • HCI
 • rollteori
 • bostadsrättsförening

Citera det här

'