Hardware Root of Trust for Linux Based Edge Gateway

  • Mohamed Al-Galby
  • Madani Arezou

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2018-nov.-27
OriginalspråkEngelska
HandledareWang Qinghua (Handledare) & Chen Eric (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram med inriktning inbyggda datorsystem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datorsystem (20206)

Citera det här

'