Has CSR started to sell? Based on the Covid-19 pandemic
: An insight from consumers’ perspective

  • Isabelle Wålinder
  • Orhan Begovic

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-aug.-24
OriginalspråkEngelska
HandledareKarin Alm (Handledare) & Lisa Källström (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'