HealthLab: Konceptdriven designforskning om hanteringen av hälsodata
: en studie om hur enskilda individer kan använda hälsodata i ett meningsfullare syfte för att optimera sin träning

 • Anna Welin
 • Sandra Melms

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Människor använder sig allt mer av digitala hälsoplattformar, vilket gör att det genereras mängder av hälsodata från användarnas digitala aktiviteter. Syftet med detta examensarbetet är att med hjälp av en konceptdriven designforskning framställa ett designkoncept för att hantera denna stora mängd hälsodata. Målet med konceptet är att det ska skapa en möjlighet för individer att själva hantera och få tillgång till sin hälsodata som genereras, för att i sin tur även kunna utnyttja det till något meningsfullt. 

Med hjälp av en metodologisk guide har konceptet utvecklats, för att ta fram teoretiskt förankrade egenskaper och sammanställa dem till ett koncept i form av en modell. För att få in extern kritik av konceptet involverades tio användare, vilket i sin tur ledde till revidering och kontextualisering av HealthLab. I resultatet presenteras slutgiltligt koncept av Healthlab. Konceptet ska fungera som en multiplattform vars syfte är att samla in externa hälsodata, för att användarna ska få in flera aspekter i deras träning, som ska i sin tur hjälpa till att bidra till en bättre träningsupplevelse. Det slutgiltiga resultatet av HealthLab är tänkt att vara en framtidsvision för att vägleda och väcka nya tankesätt hos forskare och designers. 

Tilldelningsdatum2020-aug.-13
OriginalspråkSvenska
HandledareMontathar Faraon (Handledare) & Kerstin Ådahl (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Datorsystem (20206)
 • Interaktionsteknik (21103)
 • Design (60406)

Nyckelord

 • datafiering
 • m-hälsa
 • hälsodata
 • integritet
 • mobilapplikation
 • fitness
 • konceptdriven designforskning

Citera det här

'