Healthy life for mentally retarded
: a qualitative study from a staff perspective

 • Johanna Sjöbeck
 • Caroline Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Hälsa är ett vitt begrepp som det finns många olika definitioner på. Det finns definitioner på hälsa som menar att hälsa handlar om att må bra och ha god handlingsförmåga samt lyfta fram vikten av att varje individ ska ha möjlighet att göra det som hon värderar som viktigt. Förståndshandikappade har begränsningar som gör att de inte kan leva sitt liv på samma sätt som normalbegåvade kan. Begränsningar är fysiska, psykiska och sociala. Förståndshandikappade åldras dessutom fortare än normalbegåvade människor. Det är löprelevant att arbeta för att främja de boendes hälsa och arbeta för att ett hälsosamt åldrande ska kunna ske. Litteraturgenomgång: Litteratur inom områdena förståndshandikapp, hälsa och åldrande visar att det finns behov av att arbeta för att främja ett hälsosamt åldrande hos de förståndshandikappade och därför finner vi det intressant att arbeta vidare med detta ämne. Syfte: Att ta reda på hur ett hälsofrämjande liv kan främjas hos förståndshandikappade enligt personal på boende för förståndshandikappade. Metod: Undersökningen är kvalitativ och enskilda intervjuer gjordes med åtta personer som arbetar på boende för förståndshandikappade. Intervjuerna spelades in på band för att sedan transkriberas. Materialet behandlades konfidentiellt. Resultat: Personal på boende för förståndshandikappade poängterar vikten av att äta nyttigt och att vara fysiskt aktiv. De menar att ett gott socialt liv ökar chansen till ett hälsosamt åldrande och att kulturaktiviteter har god inverkan på hälsan. De ser även att de själva har en viktig roll då det gäller att främja ett hälsosamt åldrande hos de förståndshandikappade. Diskussion: Förståndshandikappade som bor på boende för förståndshandikappade är beroende av den personal som arbetar där. Därför har personalen en ytterst viktig roll för att främja de boendes hälsa och arbeta för ett hälsosamt åldrande. Detta kan de göra på ett flertal olika sätt både då det gäller fysisk, psykiskt och social hälsa.

  Tilldelningsdatum2009-nov.-02
  OriginalspråkEngelska
  HandledareBengt Selghed (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • förståndshandikapp
  • hälsa
  • åldrande
  • aktiviteter
  • sociokultur
  • personal

  Citera det här

  '