Hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan med inriktning ämnesområden och gymnasiesärskolans individuella program
: pedagogers erfarenheter och uppfattningar

  • Jessica Sjöström

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Studiens syfte är att undersöka hur sex pedagoger beskriver sina erfarenheter och uppfattningar om vad som kännetecknar hem- och konsumentkunskapsundervisningen på grundsärskolan med inriktning ämnesområden och gymnasiesärskolans individuella program. Studien tar sin utgångspunkt utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Genom semistrukturerade intervjuer synliggörs pedagogernas uppfattningar om undervisningen i hem- och konsumentkunskap. Studiens avsikt är inte att generalisera kring hem- och konsumentkunskapsundervisningen utan att bidra med en möjlig bild av ämnet. Resultatet visar på en hem- och konsumentkunskapsundervisning där pedagogernas mål är att eleverna ska bli så självständiga som möjligt i köket i framtiden. En överensstämmelse mellan pedagogernas uppfattningar är att det är viktigt för elevgruppen att lära sig att tillreda enkla måltider såsom frukost och mellanmål. Pedagogerna i studien anser även att det är viktigt för eleverna att känna till ”matlagningsspråket” som tillhör matlagning och bakning. På de undersökta skolorna undervisar man lika mycket i matlagning som i bakning. Förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur eleverna använder den kunskap de har utvecklat genom undervisningen i hem- och konsumentkunskap efter avslutad skolgång. 

Tilldelningsdatum2020-mars-11
OriginalspråkSvenska
HandledareLisbeth Ohlsson (Handledare) & Roos Carin (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • bakning
  • grundsärskola
  • gymnasiesärskola
  • hem- och konsumentkunskap
  • matlagning
  • recept

Citera det här

'