Hem- och konsumentkunskapens roll och möjligheter i ett ämnesövergripande arbetssätt

 • Petronella Karlsson
 • Birgitta Frejborn

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Att separera skolans olika ämnen strider mot den verklighet som omger oss i vårt dagliga liv, där allt mer eller mindre hänger samman. Tidigare forskning har visat att mening och helhet hör ihop. Att arbeta ämnesövergripande kan vara ett sätt för eleverna att förstå sin omvärld. Forskare menar att skolans undervisning och samhällets krav inte överensstämmer med varandra.

  Syftet med examensarbete var att undersöka hem- och konsumentkunskapens roll och möjligheter i ett ämnesövergripande arbetssätt, sett ur ett lärarperspektiv. Undersökningen är utförd på sex högstadieskolor i två olika län. Vi valde att göra sex kvalitativa intervjuer för att intervjupersonerna skulle få möjlighet att utveckla mer djupgående tankar och idéer kring ämnet.

  Resultatet visade att samtliga lärare i studien upplevde att tidsaspekten utgjorde ett hinder för lärarnas möjligheter att i ett bredare perspektiv kunna arbeta mer ämnesintegrerat. Resultatet tydliggjorde även brister i skolledningens sätt att driva och hantera ämnesövergripande frågor, trots att skolledningen har det övergripande ansvaret när det gäller att agera för och integrera olika kunskapsområden i undervisningen. Av resultatet framgick även att flertalet av lärarna ansåg att övriga kollegors inställning till ämnet hem- och konsumentkunskap var god, när det gällde ämnets integrering med övriga ämnen i skolan.

  Tilldelningsdatum2008-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '