Hemlevererade måltider
: en utforskande studie av äldre svenskars uppfattningar och acceptans

 • Sarah Forsberg

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Bakgrund: Det levereras cirka 48 000 måltider till äldre i ordinärt boende varje dag i Sverige. Möjligheten att påverka måltiderna är en viktig förutsättning för äldres livskvalitet, därför är det viktigt att inkludera äldres uppfattningar, önskemål och behov vid strukturering av måltidsdistributionen.

  Syfte: Syftet var att utforska äldres uppfattningar och acceptans av hemlevererade måltider bland äldre och vårdgivare.

  Metod: Studien var den första kvalitativa fasen av en mixed method studie med en exploratory sequential design. Kvalitativ data samlades in genom intervjuer med fem äldre i fem kommuner samt två undersköterskor.

  Resultat: De flesta av deltagarna kunde välja mellan två måltidsalternativ varje dag och de var nöjda med måltidsutbudet för det mesta. Överlag ansågs menyerna vara varierande och säsongs-och högtids anpassade rätter var uppskattade. Även om det svenska köket var en favorit, uppskattades etniska rätter också. Måltiderna ansågs goda, men texturen på grönsaker, potatis och kött var inte optimal.

  Slutsatser: Ibland uppfattades inte två måltidsalternativ som tillräckligt. Fler rätter och ett bredare utbud av rätter skulle kunna öka äldres känsla av självständighet men också möta förväntningar hos äldre från olika kulturer. Välbekanta rätter, medvetna val av tillbehör, förstärkta smaker och optimerade texturer och utseende kan möjligtvis kompensera för nedsatta sinnen. Detaljerad information om maträtterna på menyerna skulle kanske också kunna hjälp till att möta äldres förväntningar.

  Tilldelningsdatum2018-feb.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabet Rothenberg (Handledare) & Maria Nyberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • hemlevererade måltider
  • måltidsdistribution
  • hemmaboende
  • äldre
  • acceptans
  • uppfattningar

  Citera det här

  '