Hemmaföräldrar
: en sociologisk studie av normbrytare i dagens samhälle

 • Maria Johnson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En majoritet av alla barn går i förskola. Vissa föräldrar väljer dock en annan lösning och stannar hemma en längre tid med sina barn.

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka reaktioner från omgivningen de föräldrar som stannar hemma med sina barn längre tid än normen fått.

  Frågeställningen är:

  – Vad gjorde att hemmaföräldern fattade beslutet om att stanna hemma längre än två år?

  – Vad innebär det för hemmaföräldern att bryta mot samhällets norm?

  – Hur ser hemmaföräldern på jämställdhet inom familjen?

  – Hur ser de på att deras ekonomiska medel och konsumtion påverkas av att arbeta mindre?

   

  Uppsatsen har en kvalitativ ansats med tre djupintervjuer samt surveyundersökning. Resultatet visade på skiftande reaktioner från omgivningen bland annat beroende på hur jämställt man fördelat hemmatiden mellan mamman och pappan samt hur gammalt barnet är. Vissa fattade beslutet att vänta med förskola genom att använda sig av rational choice teorin där man väger för- och nackdelar mot varandra medan andra utgick mer från sin magkänsla.

  Tilldelningsdatum2015-jan.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGudmund Jannisa (Handledare) & Eduardo Naranjo (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Sociologi (504)

  Nyckelord

  • föräldraledighet
  • jämställdhet
  • bryta normer
  • hemmaförälder
  • förskola

  Citera det här

  '