Hemmet, kvinnan och moralen
: I Malmö stads barnavårdsutredningar 1930-1936

 • Tim Carlson
 • Camilla Teljas

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2011-juni-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareThomas Sörensen (Handledare) & Marcus Knutagård (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Socionomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)
  • Humaniora och konst (6)

  Nyckelord

  • hem
  • kvinna
  • moral
  • trettiotalet
  • barnavårdsutredningar
  • barnavårdsnämnden
  • barnavård

  Citera det här

  '