Hemmiljöns betydelse för livskvalitet hos patienter med cancersjukdom i livets slutskede
: en litteraturstudie ur ett svenskt perspektiv

 • Charlotte Olsson
 • Eva Rosenqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Antalet patienter med cancerdiagnos i världen, förväntas öka med 70 % under de kommande 20 åren. Minst en av tre som lever i Sverige idag, kommer någon gång under sitt liv att få en cancerdiagnos. Många patienter med cancer vill leva sin sista tid och slutligen dö i sitt hem. Hemmiljön representerar trygghet och möjlighet att råda över sin tillvaro. En god eller dålig livskvalitet speglar i stora drag människors tillfredsställelse med livet. Syftet var att beskriva upplevelser i hemmiljön som har betydelse för livskvalitet hos patienter med cancersjukdom i livets slutskede. Metod: Litteraturstudie av åtta vetenskapliga artiklar gjorda i Sverige. Resultat: Patienternas upplevelser presenteras som en huvudkategori med fyra subkategorier. Att det fanns en framtid, att allt var som vanligt, omgivningens stöd samt egenkontroll, var upplevelser i hemmiljön som hade betydelse för livskvaliteten och kan leda till inre frid. Slutsats: Varje patient är unik och har olika behov som tar sig olika uttryck, och som omgivningen måste ta hänsyn till. Med personcentrerad vård och fokus på de resurser som finns kvar hos individen, ökar vårdens kvalitet och säkerhet.

  Tilldelningsdatum2015-nov.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLars Axelsson (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • cancer
  • hemmiljö
  • livskvalitet
  • livets slutskede

  Citera det här

  '