Heteronormativa ideologier
: i det motsägelsefulla gränslandet En studie om femininitet(er) och maskulinitet(er)

 • Karlsson Sandra

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studiens syfte har varit att undersöka kvinnors delaktighet i reproduktion av heteronormativa förväntningar på kvinnlighet och manlighet genom narrativmetod, analysera böcker inom erotisk kvinnolitteratur samt intervjuer med kvinnor. Studiens fokus handlade om samtidens framställande samt representationer av femininitet(er) och maskulinitet(er). Genom frågeställningarna,

  Hur framställs heteronormativ femininitet(er) och maskulinitet(er) i erotisk kvinnolitteratur? Hur framställer kvinnor sin syn på femininitet(er) och maskulinitet(er)? Studien kopplades samman med radikal feministisk teori rörande det manliga patriarkatets roll som hegemoni i samhället samt queerteorins definitioner av genus och heteronormativitet. Studien innefattade också inslag av feministisk forskning rörande populärkulturen. Utifrån mitt syfte samt frågeställning har jag kommit fram till att kvinnor är delaktiga i reproduktionen av heteronormativa förväntningar på kvinnlighet och manlighet. Men studien visar också på en skiftande dubbelhet rörande "idealkvinnan" och "idealmannen".

  Tilldelningsdatum2018-aug.-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGudmund Jannisa (Handledare) & Eduardo Naranjo (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Sociologi (504)

  Nyckelord

  • femininitet(er)
  • maskulinitet(er)
  • heteronormativitet
  • genus & feministisk teori

  Citera det här

  '