Hierarki eller jämställdhet
: en studie om arbetslaget i förskolan

 • Anna Nilsson
 • Linda Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  det här arbetet handlar om hur olika dtyrdokuments direktiv angående förskollärare och barnskötare i förskolan förändrats genom tid. vad har varit tyngdpunkten för personalen i arbetslaget utifrån de mål och riktlinjer som funnits. först gör vi en tillbakablick i historien från 1800 talets mitt och ser hur personalstyrkan såg ut och vad som var viktigt gällande utbildning och lämplighet men också vilken roll som gavs enligt styrdokumenten. vi beskriver även faktorer som skiljer de olika yrkesgrupperna ät såsom styrdokument och utbildning som krävts för de olika yrkesgrupperna. Vi använder oss av intervjuer för att ta reda på hur förskollärare och barnskötare upplever sina roller i arbetslaget i förhållande till givna styrdokument. I resultatet framgår det att det gått från hierarki till jämställdhet mellan yrkesgrupperna till att 2010 revidera läroplanen för förskolan vilken nu poängterar förskollärarnas status i förhållande till barnskötarna. förskollärare och barnskötare upplever i dag varandra som jämlikar men dock finns en önskan av förskollärare att deras utbildning och bredd av kunskaper skall synas mer genom större ansvar och en förändrad roll i arbetslaget.

  Tilldelningsdatum2011-feb.-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngrid Lindahl (Handledare) & Bengt Seljhed (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • arbetslag
  • läroplanen
  • utbildning
  • hierarki och jämställdhet

  Citera det här

  '