Hiv - En förstummande sjukdom?
socionomstudenters och socialsekreterares attityder till hiv-positiva

 • Kim Andersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2011-juni-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareWeddig Runquist (Handledare) & Anders Giertz (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Socionomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)
  • Övrig annan samhällsvetenskap (50999)

  Nyckelord

  • attityd
  • hiv
  • socialsekreterare
  • socionomstudenter

  Citera det här

  '