“Hon vaknar av att han har sex med henne”
: En kvalitativ studie av svensk nyhetsmedias framställning av offer och förövare i fallet Göran Lambertz

 • Evelina Lundqvist
 • Rebecca Sundling

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Media är genom sin rapportering en betydelsefull aktör och deltagare i samhällsdebatten om våldtäkt. Denna studie analyserar nyhetsartiklar från fyra tidningsredaktioners rapportering om våldtäktsanklagelserna mot den forna Justitiekanslern Göran Lambertz. Studien ämnar undersöka hur media framställer Göran Lambertz som anklagad våldtäktsförövare samt hur den juridikstudent som anmält honom för brottet porträtteras som offer. Urvalet av artikelmaterialet har analyserats och kodats genom kvalitativ innehållsanalys för att uttyda genomgående teman som bidrar till framställningen. Dessa teman presenteras och analyseras med förankring i Nils Christies teori om ideala offer (1986) och Raewyn Connells maskulinitetsteori (1995). De teman som kunde identifieras benämndes: den osannolika förövaren, den kladdige gubben, offerskap och utsatthet. Resultaten visade på en stor överensstämmelse med tidigare forskning om hur våldtäktsoffer och förövare framställs i media, men demonstrerar även nya aspekter, problematiseringar och motsägelser genom ett mer uttalat maktperspektiv och nyanseringar. Vidare betonar media flitigt Lambertz höga status och sociala anseende, medan juridikstudenten ömsom porträtteras som idealt offer genom sin underlägsenhet, svaghet och utsatthet, och ömsom som bärare av ansvar och skuld för Lambertz beteende.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Berglund (Handledare) & Sophia Yakhlef (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Beteendevetenskapligt program

Kurser och ämnen

 • Kriminologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Övrig annan samhällsvetenskap (50999)

Nyckelord

 • Göran Lambertz
 • våldtäkt
 • innehållsanalys
 • kriminologi
 • media
 • offer
 • förövare

Citera det här

'