Hot- och våldssituationer inom psykiatrin
: ur ett personal och patientperspektiv

 • Catrin Kronquist
 • Ida Malmström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Hot och våld är vanligt förekommande inom psykiatrin. Hur sjuksköterskan bemöter en aggressiv eller våldsam patient kan vara avgörande för om mer aggression eller våld trappas upp. Konflikter som kan leda till att hot och våld uppstår sker oftast i interaktionen mellan sjuksköterska och patient. Därför behöver hon kunskaper om olika faktorer som har betydelse för bemötandet av hotfulla eller aggressiva patienter.Syfte: Syftet var att belysa faktorer som har betydelse för sjuksköterskans bemötande i hot- och våldssituationer inom psykiatrin.Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie och resultatet är baserades på elva vetenskapliga artiklar.Resultat: I resultatet framkom tre kategorier som hade betydelse för sjuksköterskans bemötande i hot- och våldssituationer. Dessa var sjuksköterskans kommunikationsförmåga, relation till patienten och personlighet.Diskussion: Våldsincidenter inom psykiatrin kan begränsas om sjuksköterskan har kunskap om vad hon förmedlar genom sin attityd, kommunikation och känslor. Slutsats: Utbildning i bemötande av hot och våld behövs för en tryggare vård för patienten och en säkrare arbetsplats för sjuksköterskan.

  Tilldelningsdatum2011-juli-12
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBirgitta Johansson (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • sjuksköterska
  • patient
  • våld
  • faktorer
  • bemötande

  Citera det här

  '