House Price Prediction

  • Nawar Aghi
  • Ahmad Abdulal

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2020-aug.-13
OriginalspråkEngelska
HandledareQinghua Wang (Handledare) & Niklas Gador (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Datasystemutvecklingsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datavetenskap (10201)

Citera det här

'